Your perception of me is a reflection of you

Met de vraag ‘what do you see?’ wil ik mensen mijn wereld binnen voeren en uitnodigen om op zoek te gaan naar zichzelf. De vraag is dan ook puur retorisch, er is geen eenduidig of juist antwoord denkbaar. 

De thema’s identiteit, individualiteit, verbinding met anderen en mijn omgeving staan centraal in mijn werk. Ik ben altijd op zoek naar het antwoord op de vraag: ‘Wie ben ik, en wat is mijn plek in deze wereld?’. 

Mijn werk is esthetisch, raadselachtig en heeft een sterke wisselwerking tussen vorm en inhoud. Voor mij is schoonheid niet metafysisch maar intrinsiek verborgen in het alledaagse. Geladen met symbolische betekenis probeer ik met mijn beelden een brug te bouwen tussen het persoonlijke en het universele en zo de kijker uit te nodigen om er iets van zichzelf in te herkennen. 

Wat ontstaat is een eclectisch beeldverhaal vol vormen, objecten, mensen en situaties.

Durf jij stil te staan en het onzichtbare zichtbaar te maken? Het gaat er niet om wat je ziet, het gaat er om wat je wilt zien. 

What do you see?